Jak se přihlásit ?

 

1. Daňový subjekt nemá zřízenu daňovou informační schránku

O zřízení daňové informační schránky požádá daňový subjekt prostřednictvím Žádosti o zřízení daňové informační schránky Odkaz na externí web .

Daňový subjekt může zmocnit fyzickou osobu ke zřízení daňové informační schránky udělením Plné moci pro podání žádosti o zřízení DIS Odkaz na externí web .

 

2. Fyzická osoba nemá přístup k nahlížení do daňové informační schránky subjektu

V případě, že neexistuje daňová informační schránka daňového subjektu, do které chce fyzická osoba nahlížet, bude Přihláška k nahlížení zamítnuta.

O nahlížení do daňové informační schránky požádá fyzická osoba prostřednictvím Přihlášky k nahlížení do daňové informační schránky Odkaz na externí web .

Daňový subjekt může zmocnit fyzickou osobu k nahlížení do daňové informační schránky udělením Plné moci pro nahlížení do daňové informační schránky Odkaz na externí web .

 

3. Daňový subjekt chce zrušit daňovou informační schránku

O zrušení daňové informační schránky požádá daňový subjekt prostřednictvím Žádosti o zrušení DIS Odkaz na externí web .

Daňový subjekt může zmocnit fyzickou osobu ke zrušení daňové informační schránky udělením Plné moci pro podání žádosti o zrušení DIS Odkaz na externí web .

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018