E-podpora

Externí odkazy

  • Ministerstvo financí ČR
  • Finanční správa
  • Portál veřejné správy

Kontrola nastavení počítače pro aplikaci EPO1


Test na zobrazené stránce zjistí potřebné konfigurační parametry počítače potřebné k vyhodnocení jeho vhodnosti a dostatečnosti pro funkce daňového portálu. Výsledek se zobrazí v tabulce po skončení všech testů. V jejich průběhu můžete být vyzváni k povolení instalace některých komponent a uznání certifikátu. Chcete-li začít testem připravenosti počítače, stiskněte tlačítko Zjistit vpravo nahoře.

Detekce parametrů počítače

Operační systém?
Prohlížeč sítě Internet?
Prohlížeč Internet Explorer kompatibilní?
Povolené úložiště Cookie?
Povolena vyskakovací (popup) okna?
Rozlišení obrazovky počítače?
Povoleno prostředí Java?
Nastavení paměti Java?
Online komunikace (AJAX)?
Rychlost stahování dat (download)?
Rychlost posílání dat (upload)?
Povolena knihovna pro podpis (CAPICOM) - formuláře EPO1?
Rozdíl data a času na PC?
Přítomnost a platnost SSL certifikátu?
Platný kvalifikovaný certifikát?
Uložený vydavatel kvalifikovaného certifikátu?
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018