Kontrola nastavení počítače pro aplikaci EPO1


Výsledek vyhodnocení parametrů a nastavení počítače je zobrazen ve formě jednotlivých funkcí daňového portálu a jejich dostupnosti. Pokud je funkce označena červenou, pak nebude vůbec dostupná nebo nebude fungovat správně. Žlutá barva signalizuje, že něco není úplně v pořádku, ale funkci je možné (někdy s omezeními) použít. Pokud je vše v pořádku, pak je u funkce barva zelená.
Zkratka EPO1 znamená formuláře elektronických podání v předchozí technologické verzi. EPO2 pak v technologii nové.

Dostupnost funkcí daňového portálu

zelenaKomfortní práce se službami daňového portálu
zelenaVyplnění inteligentních elektronických formulářů EPO1
zelenaPodepsání vyplněného EPO formuláře uznávaným elektronickým podpisem
zelenaMožnost odeslání vyplněného EPO formuláře po síti Internet


Detail parametrů počítače Rozbalit


Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018