10.12.2015

  Kontrolní hlášení - nové struktury XML souborů (aktualizováno dne 10.12.2015)

  Dne 10.12.2015 byly do aktualizace struktury XML, verze 01.02.04, zapracovány následující úpravy:
  - Ve větách A1 a B1 je doplněn popis u položek Datum uskutečnění zdanitelného plnění, které musí být vyšší než 31.12.2015. Doklady s DUZP nižším než 1.1.2016 je nutné podat pomocí Výpisu z evidence.
  - Ve větách A4 a B2 je upraven popis u položek "Ev. číslo daňového dokladu", upřesňující kontrolu na duplicitní výskyt čísla dokladu v podaném KH.

  Uvedené úpravy XML struktury EPO formuláře Kontrolní hlášení DPH budou na testovacím serveru dostupné ve druhé polovině prosince.


  Dne 6.10.2015 byly do aktualizace struktury XML, verze 01.02.02, zapracovány následující úpravy:
  - V popisu struktury podání KH DPH je ve větě A1 upraven popisný text k položce základ daně.
  - V případě sumárních údajů v Oddílu C – Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH (Věta C) je v popisu položek upřesněno, že pro výpočet celkové hodnoty základu daně jednotlivých oddílů A a B je v rámci případného zaokrouhlení stanovena maximální tolerance.


  Dne 10.8.2015 byly do aktualizace struktury XML, verze 01.02.01, zapracovány následující úpravy:
  - položky základ daně a daň, byly ve všech oddílech upraveny následovně: Typ položky = Číslo, Celkem = 17, Před čárkou = 14, Za čárkou = 2. V souladu se zveřejněnými pokyny, bude tedy umožněno základ daně a daň do kontrolního hlášení uvádět i v detailu, včetně haléřové položky.
  - struktura umožňuje podat nulové kontrolní hlášení, znamená to tedy, že v oddílu A, B i C mohou být pouze nuly.


  Vybrané subjekty budou mít počínaje 1.1.2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již v současné době povinni evidovat ze zákona. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  Podání bude možno činit prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), na stránkách Daňového portálu a též prostřednictvím Datové schránky ve zveřejněném tvaru a struktuře XML souboru.

  Po zveřejnění formuláře „Kontrolní hlášení DPH“ v aplikaci EPO, bude popis XML struktury EPO formuláře zveřejněn na stránce „Struktury XML souborů EPO“ v sekci „Dokumentace“ na Daňovém portálu. V rámci včasné informovanosti vývojářů a tvůrců SW 3. stran o příslušném formátu a struktuře formuláře „Kontrolní hlášení DPH“ zveřejňuje GFŘ XML strukturu, včetně XSD schématu v samostatném PDF souboru, který je k dispozici, ke stažení níže. Upozorňujeme, že do okamžiku zveřejnění formuláře „Kontrolní hlášení DPH“ v aplikaci EPO, může v XML struktuře dojít k drobným úpravám. Rozhraní pro testování softwarů generujících výkaz kontrolního hlášení bude k dispozici nejpozději koncem listopadu 2015.

  XML struktura formuláře Kontrolní hlášení DPH - formát souboru: PDF, velikost souboru: 266 kB, aktualizováno: 10.12.2015

  Pro další informace, usnadnění orientace v dané problematice a podání kompletní informace veřejnosti o Kontrolním hlášení DPH je na úvodní stránce webu Finanční správy ČR umístěn odkaz „Kontrolní hlášení DPH“. Informace o webové službě pro elektronická podání naleznete v sekci „Dokumentace“ na stránkách Daňového portálu, popř. na stránkách ePodpora.


  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.15.1 ze dne 07.10.2020 07:00