1.12.2011

  Informace o změně ve formuláři EPO "Daň z nemovitostí" - od roku 2012 včetně

  Dnem 1.1.2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, kterou se podle ustanovení § 6 odst. 2 téhož zákona zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní stávají předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně.

  Informace k novele zákona č. 338/1992Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vydané ve sbírce zákonů pod č. 212/2011 – Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků

  Níže jsou ve formátu PDF zveřejněny vzory tiskopisů k dani z nemovitostí pro zdaňovací období od roku 2012, s výjimkou listů a příloh k dani ze staveb, u nichž nedošlo ke změnám. Ve formátu PDF jsou k dispozici také: „POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2012(formát PDF velikost 171 kB).

  - Přiznání k dani z nemovitostí (formát PDF velikost 123 kB)
  - List kdani z pozemků – II. Oddíl – Údaje k dani z pozemků (formát PDF velikost 108 kB)
  - Příloha k listu dani z pozemků – II. Oddíl – Údaje k dani z pozemků (formát PDF velikost 88 kB) (odkaz na PDF

  Vzhledem k tomu, že ke změnám došlo pouze u daně z pozemků, zůstávají v platnosti dosavadní vzory tiskopisů č.:
  - 25 5533 (Vzor č. 3) – Samostatný list k dani ze staveb (formát PDF) a
  - 25 5535 (Vzor č. 2) - Příloha k listu k dani ze staveb (formát PDF)

  Ke změně struktury XML souboru nedošlo. Změna týkající se formuláře DNEDP4 spočívá v přidání nového číselníku „drzplochy“ – Kódy zpevněných ploch.

  Tento číselník bude obsahovat:
  Zpevněné plochy pozemků, užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní:
  X - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
  Y - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba, ostatní podnikatelská činnost

  Tato změna se týká Věty O, části „k_pozemku“, „kc_dapozpo“, „pr_sazd62po“ a „za_da53po“.


  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.8.1 ze dne 22.05.2020 06:44