15.5.2013

  Zveřejnění informace o nespolehlivých plátcích

  V registru plátců DPH byly zveřejněny informace o prvních nespolehlivých plátcích.

  Plátce DPH se může stát nespolehlivým pouze na základě rozhodnutí správce daně. Toto rozhodnutí může správce daně vydat až na základě okolností, které nastaly až po účinnosti novely zákona o DPH, tj. po 1.1.2013, proto bylo po účinnosti novely u všech registrovaných plátců jako vstupní platný údaj nastaveno, že nejsou nespolehliví.

  Údaje o nespolehlivém plátci zveřejňuje Finanční správa ČR v zásadě až v okamžiku pravomocného rozhodnutí finančního úřadu. K datu 16.5.2013 je v Registru plátců DPH označen příznakem první nespolehlivý plátce.

  Pro usnadnění orientace veřejnosti byla na webových stránkách Finanční správy ČR umístěna tisková zpráva o zveřejnění první pozitivní informace o nespolehlivém plátci daně. On-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců daně je možné formou webové služby. Informace o webové službě naleznete na stránkách ePodpora.


  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.14.1 ze dne 22.09.2020 09:07