Prohlášení o přístupnosti

Stránky Daňového portálu Finanční správy České republiky jsou vytvořeny s respektem k pravidlům přístupnosti a bezbariérovosti tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti dle platných legislativních norem a technologických standardů, zejména pak novelu zákona č. 365/2000 Sb.ikona: externí web o informačních systémech veřejné správy a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 64/2008 Sb.ikona: externí web o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML/XHTML, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS a některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript.

Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je možné je dle potřeby zvětšit uživatelským nastavením. Portál nepracuje s persistentními cookies (pouze se session cookies) a jeho obsah je dostupný ve většině moderních internetových prohlížečů. Některé historické formuláře EPO1 jsou dostupné pouze v prohlížeči MS Interner Explorer a vyžadují funkční Java Runtime Environment.

Výše uvedené prohlášení se netýká podmíněně povinných pravidel číslo 3, 9, 14, 17 a 20. Autentizované aplikace daňového portálu a formuláře elektronických podání nejsou bez cookies a skriptů funkční (3), při autentizaci podání/hlášení/tvrzení uznávaným elektronickým podpisem je vyžadován java aplet nebo ActiveX (9), po 30 minutách nečinnosti dojde z bezpečnostních důvodů k ukončení session uživatele (14), nelze přeskakovat opakující se bloky obsahu (17) a autentizované zóny aplikací daňového portálu nejsou pokryty mapou stránek (20).

Na stránkách se mohou místy vyskytovat prvky, které nesplňují některé povinné pravidlo přístupnosti. Tyto nedostatky budou opraveny – v případě potřeby nebo připomínek k chování aplikace kontaktujte prosím správce webu. U formulářů, které obsahují tabulku pro zadávání dat, není formálně splněno pravidlo 22, tj. každé formulářové pole nemá svůj vlastní popisek, neboť by to vedlo k nepřehledné tabulce – místo toho je použit způsob, kdy jsou názvy položek uvedeny jako záhlaví sloupců tabulky.

Odkazy

Odkazy v textu jsou vyznačeny podtržením. Odkaz směřující na jiný web je označen šipkou směřující šikmo vzhůru. Odkaz v rámci navigační struktury anoncující příbuzný obsah v jiné části navigační struktury, je označen šipkou směřující šikmo dolů.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé publikované informace jsou na portálu dostupné v newebových formátech a to zejména tam, kde je to k jejich rozsahu nebo složitému formátování vhodné s ohledem na uživatelský komfort. Dále se může jednat o případy, ve kterých se předpokládá časté stahování souboru a následná práce s ním v off-line režimu. Takové informace jsou primárně publikovány ve formátu PDF, alternativně pak ve formátech Microsoft Office.

Prohlížeče souborů newebových formátů volně ke stažení:

Kontakt na správce webu:

Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.1.3 ze dne 23.11.2017