Nápověda pro vynucenou změnu hesla

Změna hesla je vynucena při prvním přihlášení po přidělení autentizacích údajů nebo nastavením hesla administrátorem.

 • Název uživatele - název uživatele, který heslo mění.
 • Stávající heslo - stávající heslo uživatele.
 • Nové heslo - nové heslo uživatele.
 • Zopakujte nové heslo - opakování nového hesla uživatele.

Požadované vlastnosti hesla:

 • Heslo musí být minimálně 8 a maximálně 32 znaků dlouhé.
 • Heslo musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jedno číslo.
 • Povolené znaky jsou písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (! # $ % & ( ) * + , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~).
 • Heslo nesmí obsahovat české znaky s diakritikou.
 • Heslo nesmí obsahovat název uživatele, jemuž se heslo mění.
 • V hesle se nesmí opakovat za sebou 3 a více stejných znaků.
 • Heslo nesmí začínat na „qwert“, „asdfg“, „12345“.
 • V případě vynucené změny hesla nesmí být nové heslo shodné s původním heslem.

Tlačítka akcí

 • Nastavit nové heslo - zkontroluje zda heslo splňuje požadované vlasnosti a uloží jej.
 • Zpět na nové přihlášení - přechod na přihlašovací obrazovku.
 • Pokračovat - po úspěšné změně hesla uživatel vstoupí do aplikace.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.9.1 ze dne 04.05.2018