Nápověda ke stránce Detail historie provozovny

    Stránka s přehledem historických údajů o provozovně podle § 17 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), které byly platné v určitém časovém období.

    Informace o provozovně

    Rozsah zobrazených údajů o provozovně je stejný jako na stránce Detail provozovny (údaje o aktuální provozovně).
    Zde je navíc údaj Platnost záznamu- časový interval, kdy byly zobrazené údaje o provozovně platné.
    Stisknutí tlačítka "Zpět" vyvolá přechod zpět na stránku Historie provozoven.
    Pokud má přihlášený uživatel oprávnění spravovat údaje o provozovnách, je vedle tlačítka "Zpět" dále zobrazeno tlačítko:
    "Zkopírovat provozovnu" - vyvolá přechod na stránku Založení provozovny. Všechna pole vstupního formuláře jsou pro usnadnění předvyplněna údaji z kopírovaného záznamu historie provozovny, ale jejich hodnoty je před založením provozovny možné upravit. Nově založené provozovně je systémem přiděleno nové číslo provozovny.
    Generální finanční ředitelství
    Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
    ePodporaikona: externí web
    Verze: 41.14.1 ze dne 10.09.2020 07:24