Nápověda ke stránce Editace údajů o provozovně

Stránka s možností úpravy vybraných údajů o provozovně podle § 17 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“)

Informace o provozovně

U provozoven zavedených v evidenci je možné měnit pouze tyto údaje:
  • Název
  • Převažující činnost - výběr z nabízeného seznamu - viz tabulka činností níže
  • Stav- výběr z možností "Aktivní", "Přerušená"
Typ provozovny a lokalizační údaje provozovny nelze u existujících provozoven upravovat. Pokud se tyto údaje změní, jedná se z hlediska evidence tržeb o novou provozovnu, které musí být systémem přiděleno nové číslo provozovny. Je potřeba v systému založit novou provozovnu s upravenými údaji, stávající provozovnu je poté možné zrušit.
Novou provozovnu je možné založit stisknutím tlačítka "+ Nová provozovna" na stránce Přehled aktuálních provozoven, případně ji vytvořit zkopírováním existující provozovny stisknutím tlačítka "Zkopírovat provozovnu" na stránce Detail provozovny a upravit příslušné údaje.
Zrušení provozovny je možné provést tlačítkem "Zrušit provozovnu" na stránce Detail provozovny, případně označením řádku tabulky a stisknutím tlačítka "Zrušit" na stránce Přehled aktuálních provozoven.
Po stisknutí tlačítka "Uložit " dojde k uložení aktualizovaných údajů o provozovně a návratu na stránku Detail provozovny, kde se zobrazí přehled aktuálních údajů.
Na stránce Historie provozoven je v přehledu vytvořen nový záznam s výpisem hodnot údajů o provozovně před aktualizací (včetně časového intervalu, od kdy do kdy byly tyto údaje platné).
Pokud nebyla hodnota žádného z editovatelných údaje změněna, zobrazí se po stisknutí tlačítka "Uložit " informační hlášení, že žádný z údajů nebyl upraven a záznam nebyl aktualizován.
Stisknutí tlačítka "Storno " vyvolá návrat na stránku Detail provozovny (bez uložení případných změn).

Tabulka činností

Kód činnosti provozovny EETPopis činnosti provozovny EET
UBYTOVÁNÍ
101Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
102Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
103Kempy a tábořiště
104Ostatní ubytování
STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
201Stravování v restauracích
202Stravování u stánků a v mobilních zařízeních
203Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
204Pohostinství
OBCHOD S MOTOROVÝMI VOZIDLY
301Obchod s motorovými vozidly, s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
302Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
VELKOOBCHOD
401Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
402Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
403Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
404Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
405Ostatní specializovaný velkoobchod
406Nespecializovaný velkoobchod
MALOOBCHOD
501Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
502Maloobchod s pohonnými hmotami
503Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
504Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
505Maloobchod s knihami, novinami, časopisy, papírnické zboží, audio- a videozáznamy
506Maloobchod se sportovním vybavením, hračkami, hrami
507Maloobchod ve stáncích a na trzích
508Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
509Maloobchod s ostatním zbožím
OSTATNÍ
601Výroba a zpracování včetně oprav
602Stavebnictví
603Doprava a skladování
604Kulturní, zábavní a rekreační činnost
605Ostatní činnosti pro osobní potřebu a osobní služby
606Ostatní činnosti
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018