Nápověda ke stránce Chyby při importu

Stránka aplikace pro správu údajů o provozovnách, která se zobrazí po neúspěšném načtení a zpracování vstupního souboru v rámci akce "Import" na stránce Import a export.
Na stránce je zobrazena tabulka obsahující seznam všech chyb, které se při zpracování souboru a kontrole údajů v něm vyskytly. Do odstranění všech chyb nemůže být import proveden!
Chybová hlášení obsahují identifikaci řádku a sloupce vstupního souboru, kterého se chyba týká. Předepsaná struktura vstupního souboru je popsána v nápovědě ke stránce Import a export.
Stisknutí tlačítka "Zpět" vyvolá návrat na stránku Import a export, kde lze opravený soubor znovu načíst.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018