Nápověda ke stránce Založení provozovny

Stránka pro založení nové provozovny v evidenci provozoven poplatníka podle § 17 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“).

Informace o provozovně

Vyplňte tyto informace o provozovně:
 • Název
  • identifikace provozovny pro vlastní potřebu poplatníka (nepovinný údaj)
  • délka max. 255 znaků
 • Převažující činnost
  • vyberte hodnotu z nabízeného seznamu činností (povinný údaj) - viz tabulka činností níže
 • Typ provozovny
  • zvolte jednu z nabízených možností - Stálá, Mobilní nebo Virtuální (povinný údaj)
 • Lokalizace
  • na základě vybraného typu provozovny se zobrazí vstupní pole pro zadání lokalizačních údajů, které jsou relevantní pro daný typ provozovny
Stálá provozovna - adresa stálé provozovny
 • Obec
  • název obce, ve které se stálá provozovna nachází (povinný údaj)
  • musí obsahovat hodnotu aktuálně uvedenou v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
  • výběr obce z číselníku (našeptávač) - po vepsání několika prvních písmen názvu obce do vstupního pole se u položky zobrazí seznam obcí (aktuálně platných záznamů registru), jejichž název začíná zadaným řetězcem. Výběrem obce z nabídky (kurzorem myši, případně klávesami šipek a Enter) se vyplní název obce.
 • PSČ
  • PSČ obce, ve které se stálá provozovna nachází, případně vlastní PSČ (povinný údaj)
  • musí obsahovat 5 číslic, bez mezer
  • při vyplňování se pomocí našeptávače zobrazí nabídka PSČ, které začínají zadaným řetězcem a které se podle údajů v registru RÚIAN vyskytují v adresách s uvedeným názvem obce; může však být uvedena i jiná hodnota (např. pokud má poplatník vlastní PSČ).
 • Ulice
  • název ulice, ve které se stálá provozovna nachází
  • pokud adresa provozovny název ulice neobsahuje, nemusí být položka vyplněna
  • při vyplňování se pomocí našeptávače zobrazí nabídka ulic, jejichž název začíná zadaným řetězcem a které se podle údajů v registru RÚIAN vyskytují v adresách s uvedeným názvem obce a PSČ
  • délka max. 38 znaků
 • Č. popisné nebo evidenční
  • č. popisné nebo evidenční budovy, ve které se stálá provozovna nachází (povinný údaj)
  • délka max. 6 znaků
  • při vyplňování se pomocí našeptávače zobrazí nabídka čísel popisných nebo evidenčních, které se podle údajů v registru RÚIAN vyskytují v adresách s uvedeným názvem obce, PSČ a názvem ulice
  • v případě, že provozovna nemá přiděleno číslo popisné nebo číslo evidenční (může se jednat např. o čerpací stanice nebo provozovny ve vestibulech metra) zadá se do položky „Číslo popisné nebo evidenční“ číslovka „0“. Bližší určení adresy provozovny je vhodné uvést do položky „Název“ (např. čerpací stanice na parcelním čísle……, provozovna XY ve vestibulu stanice metra…… apod.).
 • Č. orientační
  • č. orientační budovy, ve které se stálá provozovna nachází (nepovinný údaj)
  • délka max. 4 znaky
Mobilní provozovna
 • Registrační značka nebo jiná jednoznačná identifikace mobilní provozovny
  • popis lokalizace mobilní provozovny (povinný údaj)
  • nestrukturovaný text, délka max. 255 znaků
Virtuální provozovna
 • URL adresa nebo jiný údaj, který jednoznačně určí virtuální provozovnu
  • popis lokalizace virtuální provozovny (povinný údaj)
  • nestrukturovaný text, délka max. 255 znaků

Založení provozovny

Po stisknutí tlačítka "Založit provozovnu" jsou provedeny kontroly zadaných údajů.
 • Pokud je některý z údajů zadán chybně, zobrazí se u příslušné položky červeně chybové hlášení. Provozovna není založena dokud nejsou uživatelem všechny chyby opraveny.
 • Při úspěšném založení je provozovně systémem automaticky přiděleno číslo provozovny - musí být povinně obsaženo v datové zprávě s údaji o evidované tržbě (§ 19 odst. 1 písm. b) ZoET) a také uváděno na účtence (§ 20 odst. 1 písm. c) ZoET).
 • Při zakládání stálé provozovny se provádí kontrola zadané adresy proti údajům v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Pokud není adresa v registru jednoznačně nalezena, zobrazí se stránka Upřesnění adresy provozovny pro upřesnění adresy.
Po založení provozovny se zobrazí stránka Přehled aktuálních provozoven, kde je nově založená provozovna již uvedena v tabulce s přehledem (stav nově založené provozovny je automaticky nastaven na "Aktivní").
V horní části stránky je zobrazeno informační hlášení o založení provozovny, jehož součástí je také číslo, které bylo nové provozovně přiděleno.
Po stisknutí tlačítka "Storno" nebude provozovna založena. Uživatel je na to upozorněn dialogovým oknem a je vyžádáno jeho potvrzení.

Tabulka činností

Kód činnosti provozovny EETPopis činnosti provozovny EET
UBYTOVÁNÍ
101Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
102Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
103Kempy a tábořiště
104Ostatní ubytování
STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
201Stravování v restauracích
202Stravování u stánků a v mobilních zařízeních
203Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
204Pohostinství
OBCHOD S MOTOROVÝMI VOZIDLY
301Obchod s motorovými vozidly, s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
302Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
VELKOOBCHOD
401Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
402Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
403Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
404Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
405Ostatní specializovaný velkoobchod
406Nespecializovaný velkoobchod
MALOOBCHOD
501Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
502Maloobchod s pohonnými hmotami
503Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
504Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
505Maloobchod s knihami, novinami, časopisy, papírnické zboží, audio- a videozáznamy
506Maloobchod se sportovním vybavením, hračkami, hrami
507Maloobchod ve stáncích a na trzích
508Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
509Maloobchod s ostatním zbožím
OSTATNÍ
601Výroba a zpracování včetně oprav
602Stavebnictví
603Doprava a skladování
604Kulturní, zábavní a rekreační činnost
605Ostatní činnosti pro osobní potřebu a osobní služby
606Ostatní činnosti
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018