Nápověda ke stránce Žádosti o detailní údaje o tržbách

    Vstupní stránka aplikace pro získání detailních údajů o evidovaných tržbách podle § 26 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“).

    Přehled žádostí

    Na stránce je zobrazena tabulka s přehledem aktuálních žádostí o detailní údaje o tržbách, která obsahuje sloupce:
    • ID žádosti - číselný identifikátor, který systém žádosti automaticky přidělí při jejím vytvoření
    • Žádost vytvořena - datum a čas vytvoření žádosti
    • Žádost vytvořil - identifikace uživatele, který žádost vytvořil
    • Údaje za období - určení počátku a konce období, za které jsou požadovány detailní údaje o tržbách
    • E-mailové upozornění - indikace, zda byla v žádosti uvedena e-mailová adresa, na kterou má být zasláno upozornění, až bude žádost zpracována a soubor s detailními údaji bude možné stáhnout a uložit
    • Stav přípravy - aktuální stav zpracování žádosti:
      • Zpracovává se - nově vytvořená žádost, soubor s detailními údaji ještě není připraven (zpracování žádostí se provádí obvykle jednou za den, v některých případech však může příprava souboru trvat i několik dnů)
      • Data připravena - žádost byla úspěšně zpracována, soubor s detailními údaji je připraven ke stažení
      • Chyba - při zpracování žádosti se vyskytla chyba, soubor s detailními údaji nebylo možné vytvořit
    • Přístupné do - (pouze u zpracovaných žádostí) poslední den, kdy bude soubor s detailními údaji přístupný ke stažení. Poté bude soubor smazán a žádost bude převedena do archivu (bude dále přístupná na stránce Historie žádostí o detailní údaje o tržbách)
    • Záznamů tržeb - (pouze u zpracovaných žádostí) počet záznamů o tržbách, které jsou obsaženy v souboru s detailními údaji
    Řádky v tabulce je možné třídit podle jednotlivých sloupců (vzestupně nebo sestupně) kliknutím na text v záhlaví tabulky. U aktuálně vybraného sloupce pro třídění je zobrazena šipka.
    Kliknutí na řádek tabulky vyvolá přechod na stránku s výpisem detailních informací o vybrané žádosti. Je-li žádost ve stavu „Data připravena“, je možné na stránce detailu stáhnout a uložit soubor s detailními údaji (viz Nápověda ke stránce Žádost o detailní údaje o tržbách).

    Vytvoření nové žádosti

    Nad tabulkou s přehledem žádostí je zobrazeno tlačítko:

    Historie žádostí

    Odkaz vede na stránku s přehledem historických žádostí o detailní údaje (tj. těch, u kterých již uplynula doba, po kterou byl soubor s daty přístupný ke stažení). Podrobněji viz Nápověda ke stránce Historie žádostí o detailní údaje o tržbách.

    Obsah souboru s detailními údaji o tržbách

    V souboru budou obsaženy

    1) Všechny položky datových zpráv zaslané poplatníkem (č. 1-26 v tabulce)
    2) Další položky přidané při zpracování datových zpráv (č. 27-31 v tabulce)
    č.XML atribuNázev položkyVysvětlení položky/zdroj položky
    1uuid_zpravyUUID zprávyhodnoty uvedené poplatníkem v datové zprávě
    2dat_odeslDatum a čas odeslání zprávy
    3prvni_zaslaniPrvní zaslání údajů o tržběhodnoty uvedené poplatníkem v datové zprávě, 0 = opakované zaslání, 1 = první zaslání
    4dic_poplDIČ poplatníkahodnoty uvedené poplatníkem v datové zprávě
    5dic_poverujicihoDIČ pověřujícího poplatníka
    6id_provozOznačení provozovny
    7id_poklOznačení pokladního zařízení
    8porad_cisPořadové číslo účtenky
    9dat_trzbyDatum a čas přijetí tržby
    10celk_trzbaCelková částka tržby
    11zakl_nepodl_dphCelková částka plnění osvobozených od DPH, ostatních plnění
    12zakl_dan1Celkový základ daně se základní sazbou DPH
    13dan1Celková DPH se základní sazbou
    14zakl_dan2Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH
    15dan2Celková DPH s první sníženou sazbou
    16zakl_dan3Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH
    17dan3Celková DPH s druhou sníženou sazbou
    18cest_sluzCelková částka v režimu DPH pro cestovní službu
    19pouzit_zboz1Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základní sazbou
    20pouzit_zboz2Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou
    21pouzit_zboz3Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou
    22urceno_cerp_zuctCelková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování
    23cerp_zuctCelková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby
    24rezimRežim tržbyhodnoty uvedené poplatníkem v datové zprávě, 0 = běžný režim, 1 = zjednodušený režim
    25bkpBezpečnostní kód poplatníka (BKP)hodnoty uvedené poplatníkem v datové zprávě
    26dat_prijDatum a čas přijetí datové zprávypřijetí datové zprávy na technické zařízení správce daně
    27fikFiskální identifikační kód (FIK)kód zaslaný správcem daně v potvrzovací datové zprávě
    28cert_sernumSériové číslo certifikátu poplatníkaSériové číslo certifikátu, pomocí kterého byla zpráva poplatníka podepsána
    29dic_certDIČ uvedený v certifikátuDIČ, kterému přísluší certifikát, pomocí kterého byla zpráva poplatníka podepsána
    30duplicitaDuplicita tržbyÚdaj, zda finanční správa považuje tuto tržbu za duplicitní. 0 = nejde o duplicitní tržbu. 1 = tuto tržbu považuje správce daně za duplicitní. Tato tržba není zahrnuta do součtů (agregovaných tržeb). Jak se určuje duplicita: je-li přijata datová zpráva evidované tržby se stejnými hodnotami základních datových položek jako některá již dříve přijatá zpráva, bude nová zpráva považována za zaslání údajů o téže evidované tržbě. Základní datové položky jsou: DIČ poplatníka, Označení provozovny, Označení pokladního zařízení, Pořadové číslo účtenky, Datum a čas přijetí tržby a Celková částka tržby.
    31dat_zap_trzbyDatum započtení tržbyDatum započtení tržby je rovno: a) Datu přijetí tržby (uvedené ve zprávě od poplatníka), nebob) Datu přijetí datové zprávy na technické zařízení správce daně. Případ a) nastává u většiny zaslaných tržeb. Případ b) nastává, když se Datum přijetí tržby liší od Data přijetí datové zprávy o více, než o limity uvedené v propustných kontrolách (tj. 2 roky do minulosti, nebo 2 hodiny do budoucnosti, nebo spadá před počátek evidence tržeb).
    Generální finanční ředitelství
    Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
    ePodporaikona: externí web
    Verze: 40.20.3 ze dne 18.04.2019