Nápověda ke stránce Založení nového uživatele a Detail uživatele

Stránka aplikace pro založení nového uživatele a zobrazení nebo změnu vlastností uživatele. Založit lze pouze uživatele se jménem a příjmením, zkrácené obchodní jméno lze použít pouze pro právnické osoby založené prostřednictvím žádosti o autentizační údaje do EET.


Některé úkony správy uživatelů mohou provádět pouze uživatelé s přidělenou rolí „Administrátor“. Údaje, které nelze měnit, jsou podbarveny šedě. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou.

Osobní údaje

 • Jméno - jméno uživatele (povinné pro fyzickou osobu).
 • Příjmení - příjmení uživatele (povinné pro fyzickou osobu).
 • Název uživatele - zkrácený obchodní název uživatele (povinné pro právnickou osobu).
 • Mobilní telefon - telefonní číslo na mobilní telefon uživatele (povinné při způsobu ověření heslem a SMS).
 • Email - adresa elektronické pošty uživatele. Bez vyplněného e-mailu nelze pokračovat v obnově zapomenutého hesla.

Přihlašovací údaje

 • Nové heslo uživatele pro přihlášení

  Požadované vlastnosti hesla:

  • Heslo musí být minimálně 8 a maximálně 32 znaků dlouhé.
  • Heslo musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jedno číslo.
  • Povolené znaky jsou písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (! # $ % & ( ) * + , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~).
  • Heslo nesmí obsahovat české znaky s diakritikou.
  • Heslo nesmí obsahovat název uživatele, jemuž se heslo mění.
  • V hesle se nesmí opakovat za sebou 3 a více stejných znaků.
  • Heslo nesmí začínat na „qwert“, „asdfg“, „12345“.
  • V případě vynucené změny hesla nesmí být nové heslo shodné s původním heslem.
 • Zopakování hesla - opakování hesla uživatele pro přihlášení pro kontrolu správnosti.
 • Způsob ověření - způsob ověření identity uživatele. Buď pouze heslem anebo heslem a kódem zaslaným prostřednictvím SMS na číslo mobilního telefonu. Ověřovací kód zaslaný prostřednictvím SMS obsahuje číslice 0 - 9 a znaky a - f.
 • Ukončení přístupu - datum ukončení přístupu uživatele k poplatníkovi EET. Lze nastavit aktuální datum nebo časový údaj z budoucnosti. Datum udává poslední den, kdy je uživateli umožněn přístup. Pokud chcete uživateli přístup ukončit okamžitě, nastavte aktuální datum a dále změňte heslo a adresu elektronické pošty, pomocí které by si uživatel mohl heslo změnit jako zapomenuté.

Přístupová práva

 • Administrátor - určuje, zda je uživatel administrátorem. Administrátor má veškerá práva pro daného poplatníka (DIČ). Může zakládat, editovat i ukončovat další uživatele a nastavovat jejich práva, dále zobrazit i editovat provozovny a certifikáty. Administrátor má přístup ke všem součtům tržeb a může získat detailní údaje o tržbách.
 • Správa certifikátů - určuje, zda má uživatel práva pro prohlížení a správu certifikátů. Uživatel s tímto právem může prohlížet certifikáty daného poplatníka (DIČ), žádat o nové certifikáty a případně aktivní certifikáty zneplatňovat.
 • Prohlížení provozoven - určuje, zda má uživatel práva na prohlížení provozoven. Uživatel s tímto právem může vidět přehled i detaily provozoven a jejich historii, ale nemůže údaje provozoven měnit, nemůže exportovat ani importovat, nemá-li zároveň přiděleno i právo Správa provozoven.
 • Správa provozoven - určuje, zda má uživatel práva na zobrazení a správu provozoven. Uživatel s tímto právem může zakládat i ukončovat provozovny a upravovat vybrané údaje provozoven. Uživatel s tímto právem získává automaticky i všechna práva, která přísluší k právu Prohlížení provozoven. Uživatel může provozovny také exportovat a importovat.
 • Prohlížení tržeb - určuje, zda má uživatel práva na prohlížení údajů o tržbách. Uživatel s tímto právem může vybírat a prohlížet součty tržeb, dále může žádat o sestavy detailních údajů o tržbách a vytvořené sestavy stahovat.
 • Uživatel bez nastavených práv - pokud nemá uživatel nastavena žádná práva, ale je založen, může se přihlásit. Má dostupné pouze základní údaje poplatníka a údaje o svém uživatelském profilu. Nemůže si zobrazit provozovny, certifikáty, tržby, ani jiné uživatele, a nemůže je nijak editovat.

Nastavená změna práv pro uživatele se projeví okamžitě.

Pro uložení změn je vyžadováno Vaše ověření

 • Název uživatele - název uživatele, který vytváří nového uživatele nebo mění vlastnosti existujícího uživatele.
 • Heslo - heslo uživatele, který vytváří nového uživatele nebo mění vlastnosti existujícího uživatele. Je-li nastaveno používání ověření identity uživatele také prostřednictvím SMS, bude vyžadováno zadání kódu z SMS zaslaným na číslo mobilního telefonu přihlášeného uživatele.

Tlačítka akcí

 • Odeslat zkušební SMS - na zadané telefonní číslo se odešle SMS s testovací zprávou.
 • Odeslat zkušební email - na zadanou adresu elektronické pošty se odešle testovací zpráva.
 • Obnovit - obnoví přístup pro uživatele s ukončeným přístupem.
 • Uložit - obsahuje-li formulář správná data, zobrazí se ověřovací stránka. Jinak se u polí s nesprávným obsahem zobrazí popis chyby.
 • Ověřit - uloží uživatele nebo změní vlastnosti uživatele.
 • Storno - zobrazí stránku zadanou v poli, napravo od tlačítka.
 • ... - zobrazí kalendář pro výběr data k "Ukončení přístupu".
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018