Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 502/2002 Sb., pro pojišťovny
Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro pojišťovny
Tabulka: Název položky
Věta: UN

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1I.PTechnický účet k neživotnímu pojištění
2I.1.PZasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
3 Pa) předepsané hrubé pojistné
4 Pb) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
5 Pc) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-)
6 Pd) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-)
7I.2.PPřevedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.)
8I.3.POstatní technické výnosy, očištěné od zajištění
9I.4.PNáklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
10 Pa) náklady na pojistná plnění:
11 P aa) hrubá výše
12 P bb) podíl zajišťovatelů (-)
13 Pb) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
14 P aa) hrubá výše
15 P bb) podíl zajišťovatelů (-)
17I.6.PPrémie a slevy, očištěné od zajištění
18I.7.PČistá výše provozních nákladů:
19 Pa) pořizovací náklady na pojistné smlouvy
20 Pb) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-)
21 Pc) správní režie
22 Pd) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)
23I.8.POstatní technické náklady, očištěné od zajištění
24I.9.PZměna stavu vyrovnávací rezervy (+/-)
25I.10.PMezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.)
26II.PTechnický účet k životnímu pojištění
27II.1.PZasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
28 Pa) předepsané hrubé pojistné
29 Pb) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
31II.2.PVýnosy z finančního umístění (investic):
32 Pa) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob
33 Pb) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom:
35 P bb) výnosy z ostatních investic
36 Pc) změny hodnoty finančního umístění (investic)
37 Pd) výnosy z realizace finančního umístění (investic)
38II.3.PPřírůstky hodnoty finančního umístění (investic)
39II.4.POstatní technické výnosy, očištěné od zajištění
40II.5.PNáklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
41 Pa) náklady na pojistná plnění:
42 P aa) hrubá výše
43 P bb) podíl zajišťovatelů (-)
44 Pb) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
45 P aa) hrubá výše
46 P bb) podíl zajišťovatelů (-)
47II.6.PZměna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-):
48 Pa) rezervy v životním pojištění:
49 P aa) hrubá výše
50 P bb) podíl zajišťovatelů (-)
51 Pb) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění
52II.7.PPrémie a slevy, očištěné od zajištění
53II.8.PČistá výše provozních nákladů:
54 Pa) pořizovací náklady na pojistné smlouvy
55 Pb) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
56 Pc) správní režie
57 Pd) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)
58II.9.PNáklady na finanční umístění (investice):
59 Pa) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků
60 Pb) změna hodnoty finančního umístění (investic)
61 Pc) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic)
62II.10.PÚbytky hodnoty finančního umístění (investic)
63II.11.POstatní technické náklady, očištěné od zajištění
64II.12.PPřevod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III.4.)
65II.13.PMezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.)
66III.PNetechnický účet
67III.1.PVýsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.)
68III.2.PVýsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.)
69III.3.PVýnosy z finančního umístění (investic):
70 Pa) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob
71 Pb) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom:
72 P ab) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí)
73 P bb) výnosy z ostatních investic
74 Pc) změny hodnoty finančního umístění (investic)
75 Pd) výnosy z realizace finančního umístění (investic)
76III.4.PPřevedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.)
77III.5.PNáklady na finanční umístění (investic):
78 Pa) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků
79 Pb) změny hodnoty finančního umístění (investic)
80 Pc) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic)
81III.6.PPřevod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.)
82III.7.POstatní výnosy
83III.8.POstatní náklady
84III.9.PDaň z příjmů z běžné činnosti
85III.10.PZisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění
86III.11.PMimořádné náklady
87III.12.PMimořádné výnosy
88III.13.PMimořádný zisk nebo ztráta
89III.14.PDaň z příjmů z mimořádné činnosti
90III.15.POstatní daně neuvedené v předcházejících položkách
91III.16.PZisk nebo ztráta za účetní období
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018