Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro zdravotní pojišťovny
  Tabulka: P A S I V A
  Věta: UP

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1A.PVlastní jmění
  2 PI. Základní kapitál
  3 PII. Rezervní fond na nové ocenění
  4 PIII. Ostatní kapitálové fondy, z toho:
  5 P1. provozní fond
  6 P2. sociální fond
  9 P5. fond prevence
  10 P6. fond pro úhradu preventivní péče
  11 P7. fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče
  12 P8. fond pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele
  13 PIV. Ostatní fondy ze zisku
  14 PV. Fondy veřejného zdravotního pojištění
  15 P1. základní fond
  16 P2. rezervní fond
  17 PVI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období
  18 PVII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období
  19B.PRezervy
  21 P2. Technické rezervy
  22C.PVěřitelé
  23 PI. Závazky z veřejného zdravotního pojištění
  24 P1. za plátci pojistného
  25 P2. k poskytovatelům zdravotní péče
  26 P3. z přerozdělení pojistného
  27 P4. k zajišťovacímu fondu
  28 P5. z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči
  29 P6. ostatní závazky
  30 PII. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho:
  31 Pa) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky
  32 PIII. Závazky vůči finančním institucím
  33 PIV. Ostatní závazky, z toho:
  34 Pa) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
  35D.POstatní pasiva
  36E.PPřechodné účty pasiv
  37 PI. Výdaje příštích období a výnosy příštích období
  38 PII. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:
  39 Pa) dohadné položky pasivní
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.14.1 ze dne 17.09.2018