Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny
Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro zdravotní pojišťovny
Tabulka: P A S I V A
Věta: UP

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1A.PVlastní jmění
2 PI. Základní kapitál
3 PII. Rezervní fond na nové ocenění
4 PIII. Ostatní kapitálové fondy, z toho:
5 P1. provozní fond
6 P2. sociální fond
9 P5. fond prevence
10 P6. fond pro úhradu preventivní péče
11 P7. fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče
12 P8. fond pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele
13 PIV. Ostatní fondy ze zisku
14 PV. Fondy veřejného zdravotního pojištění
15 P1. základní fond
16 P2. rezervní fond
17 PVI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období
18 PVII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období
19B.PRezervy
21 P2. Technické rezervy
22C.PVěřitelé
23 PI. Závazky z veřejného zdravotního pojištění
24 P1. za plátci pojistného
25 P2. k poskytovatelům zdravotní péče
26 P3. z přerozdělení pojistného
27 P4. k zajišťovacímu fondu
28 P5. z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči
29 P6. ostatní závazky
30 PII. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho:
31 Pa) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky
32 PIII. Závazky vůči finančním institucím
33 PIV. Ostatní závazky, z toho:
34 Pa) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
35D.POstatní pasiva
36E.PPřechodné účty pasiv
37 PI. Výdaje příštích období a výnosy příštích období
38 PII. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:
39 Pa) dohadné položky pasivní
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018