Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny
Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro zdravotní pojišťovny
Tabulka: Název položky
Věta: UQ

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1I.PTechnický účet k neživotnímu pojištění
2I.1PZasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
3 Pa) předepsané hrubé pojistné
4 Pb) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
5 Pc) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-)
6 Pd) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-)
7I.2.PPřevedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (pol. II.4.)
8I.3.POstatní technické výnosy, očištěné od zajištění
9I.4.PNáklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
10 Pa) náklady na pojistná plnění:
11 Paa) hrubá výše
12 Pbb) podíl zajišťovatelů (-)
13 Pb) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
14 Paa) hrubá výše
15 Pbb) podíl zajišťovatelů (-)
16I.5.PZměny stavu ostatních technických rezerv očištěné od zajištění (+/-)
17I.6.PPrémie a slevy, očištěné od zajištění
18I.7.PČistá výše provozních nákladů:
19 Pa) pořizovací náklady na poj. smlouvy
20 Pb) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-)
21 Pc) správní režie
22 Pd) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)
23I.8.POstatní technické náklady, očištěné od zajištění
24I.9.PZměna stavu vyrovnávací rezervy (+/-)
25I.10.PMezisoučet, zůstatek Technického účtu k neživotnímu pojištění (pol. II.1.)
26II.PNetechnický účet
27II.1.PVýsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (pol. I.10.)
28II.2.PVýnosy z finančního umístění:
29 Pa) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob
30 Pb) výnosy z ostatního finančního umístění,se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom:
31 Paa) výnosy z pozemků a staveb
32 Pbb) výnosy z ostatních investic
33 Pc) změny hodnoty finančního umístění
34 Pd) výnosy z realizace finančního umístění
35II.3.PNáklady na finanční umístění:
36 Pa) náklady na správu finančního umístění, včetně úroků
37 Pb) změny hodnoty finančního umístění
38 Pc) náklady spojené s realizací finančního umístění
39II.4.PPřevod výnosů z finančního umístění na Technický účet k neživotnímu pojištění (pol. I.2.)
40II.5.POstatní výnosy
41II.6.POstatní náklady
42II.7.PDaň z příjmů
43II.8.PHospodářský výsledek po zdanění
44II.9.PMimořádné náklady
45II.10.PMimořádné výnosy
46II.11.POstatní daně neuvedené v předcházejících položkách
47II.12.PVýsledek hospodaření za účetní období
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018