Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - účelové členění
Tabulka: Název položky
Věta: UC

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1I.P | ZTržby za prodej zboží
2A.P | ZNáklady vynaložené na prodané zboží
3+P | ZObchodní marže
4II.P | ZVýkony
5B.P | ZVýkonová spotřeba
6+P | ZPřidaná hodnota
7C.P | ZOsobní náklady
8D.P | ZDaně a poplatky
9E.P | ZOdpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
10III.P | ZTržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
11F.P | ZZůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
12G.P | ZZměna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
13IV.P | ZOstatní provozní výnosy
14H.P | ZOstatní provozní náklady
15V.P | ZPřevod provozních výnosů
16I.P | ZPřevod provozních nákladů
17*P | ZProvozní výsledek hospodaření
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018