Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce
Výkaz: Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro banky a jiné fin. instituce
Tabulka: Název položky
Věta: UI

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1PZůstatek k 1.1. minulého roku
2 PZměny účetních metod
3 POpravy zásadních chyb
4 PKurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV
5 PČistý zisk/ztráta za účetní období
6 PDividendy
7 PPřevody do fondů
8 PPoužití fondů
9 PEmise akcií
10 PSnížení základního kapitálu
11 PNákupy vlastních akcií
12 POstatní změny
13PZůstatek k 31.12. minulého roku
14PZůstatek k 1.1. běžného roku
15 PZměny účetních metod
16 POpravy zásadních chyb
17 PKurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV
18 PČistý zisk/ztráta za účetní období
19 PDividendy
20 PPřevody do fondů
21 PPoužití fondů
22 PEmise akcií
23 PSnížení základního kapitálu
24 PNákupy vlastních akcií
25 POstatní změny
26PZůstatek k 31.12. běžného roku
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018