Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 502/2002 Sb., pro pojišťovny
Výkaz: Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro pojišťovny
Tabulka: Název položky
Věta: UM

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
2 POpravy významných nesprávností
3 PKurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku
4 PČistý zisk/ztráta za účetní období*)
5 PDividendy
6 PPřevody do fondů
7 PPoužití fondů
8 PEmise akcií
9 PSnížení základního kapitálu
10 PNákupy vlastních akcií
11 POstatní změny
14 POpravy významných nesprávností
15 PKurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku
16 PČistý zisk/ztráta za účetní období
17 PDividendy
18 PPřevody do fondů
19 PPoužití fondů
20 PEmise akcií
21 PSnížení základního kapitálu
22 PNákupy vlastních akcií
23 POstatní změny
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018