Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 502/2002 Sb., pro pojišťovny
  Výkaz: Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro pojišťovny
  Tabulka: Název položky
  Věta: UM

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  2 POpravy významných nesprávností
  3 PKurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku
  4 PČistý zisk/ztráta za účetní období*)
  5 PDividendy
  6 PPřevody do fondů
  7 PPoužití fondů
  8 PEmise akcií
  9 PSnížení základního kapitálu
  10 PNákupy vlastních akcií
  11 POstatní změny
  14 POpravy významných nesprávností
  15 PKurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku
  16 PČistý zisk/ztráta za účetní období
  17 PDividendy
  18 PPřevody do fondů
  19 PPoužití fondů
  20 PEmise akcií
  21 PSnížení základního kapitálu
  22 PNákupy vlastních akcií
  23 POstatní změny
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.14.1 ze dne 17.09.2018