Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 502/2002 Sb., pro pojišťovny
Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro pojišťovny
Tabulka: P A S I V A
Věta: UL

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
1A.PVlastní kapitál
2A.I.PZákladní kapitál, z toho:
3 Pa) změny základního kapitálu
5A.II.PEmisní ážio
6A.III.PRezervní fond na nové ocenění
7A.IV.POstatní kapitálové fondy
8A.V.PRezervní fond a ostatní fondy ze zisku
9A.VI.PNerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období
10A.VII.PZisk nebo ztráta běžného účetního období
11B.PPodřízená pasiva
12C.PTechnické rezervy
13C.1.PRezerva na nezasloužené pojistné:
15 Pb) podíl zajišťovatelů (-)
16C.2.PRezerva pojistného životních pojištění:
18 Pb) podíl zajišťovatelů (-)
19C.3.PRezerva na pojistná plnění:
21 Pb) podíl zajišťovatelů (-)
22C.4.PRezerva na prémie a slevy:
24 Pb) podíl zajišťovatelů (-)
25C.5.PVyrovnávací rezerva
27 Pb) podíl zajišťovatelů (-)
76 P | ZPASIVA CELKEM
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018