Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 502/2002 Sb., pro pojišťovny
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro pojišťovny
  Tabulka: P A S I V A
  Věta: UL

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1A.PVlastní kapitál
  2A.I.PZákladní kapitál, z toho:
  3 Pa) změny základního kapitálu
  5A.II.PEmisní ážio
  6A.III.PRezervní fond na nové ocenění
  7A.IV.POstatní kapitálové fondy
  8A.V.PRezervní fond a ostatní fondy ze zisku
  9A.VI.PNerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období
  10A.VII.PZisk nebo ztráta běžného účetního období
  11B.PPodřízená pasiva
  12C.PTechnické rezervy
  13C.1.PRezerva na nezasloužené pojistné:
  15 Pb) podíl zajišťovatelů (-)
  16C.2.PRezerva pojistného životních pojištění:
  18 Pb) podíl zajišťovatelů (-)
  19C.3.PRezerva na pojistná plnění:
  21 Pb) podíl zajišťovatelů (-)
  22C.4.PRezerva na prémie a slevy:
  24 Pb) podíl zajišťovatelů (-)
  25C.5.PVyrovnávací rezerva
  27 Pb) podíl zajišťovatelů (-)
  76 P | ZPASIVA CELKEM
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.14.1 ze dne 17.09.2018