Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
  Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - účelové členění
  Tabulka: Název položky
  Věta: UC

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1I.P | ZTržby za prodej zboží
  2A.P | ZNáklady vynaložené na prodané zboží
  3+P | ZObchodní marže
  4II.P | ZVýkony
  5B.P | ZVýkonová spotřeba
  6+P | ZPřidaná hodnota
  7C.P | ZOsobní náklady
  8D.P | ZDaně a poplatky
  9E.P | ZOdpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  10III.P | ZTržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
  11F.P | ZZůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
  12G.P | ZZměna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
  13IV.P | ZOstatní provozní výnosy
  14H.P | ZOstatní provozní náklady
  15V.P | ZPřevod provozních výnosů
  16I.P | ZPřevod provozních nákladů
  17*P | ZProvozní výsledek hospodaření
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 40.14.1 ze dne 17.09.2018