Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce
Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro banky a jiné fin. instituce
Tabulka: A K T I V A
Věta: UF

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
11PPokladní hotovost a vklady u centrálních bank
22PStátní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování
3 Pv tom: a) vydané vládními institucemi
4 P b) ostatní
53PPohledávky za bankami a družstevními záložnami
6 Pv tom: a) splatné na požádání
7 P b) ostatní pohledávky
84PPohledávky za klienty - členy družstevních záložen
9 Pv tom: a) splatné na požádání
10 P b) ostatní pohledávky
115PDluhové cenné papíry
12 Pv tom: a) vydané vládními institucemi
13 P b) vydané ostatními osobami
146PAkcie, podílové listy a ostatní podíly
157PÚčasti s podstatným vlivem
16 Pz toho: v bankách
178PÚčasti s rozhodujícím vlivem
18 Pz toho: v bankách
199PDlouhodobý nehmotný majetek
2210PDlouhodobý hmotný majetek
23 Pz toho: pozemky a budovy pro provozní činnost
2411POstatní aktiva
2512PPohledávky z upsaného základního kapitálu
2613PNáklady a příjmy příštích období
27 PAktiva celkem
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018