Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazůVyhláška: 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce
Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro banky a jiné fin. instituce
Tabulka: P O D R O Z V A H O V É P O L O Ž K Y
Věta: UG

Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
11PPoskytnuté přísliby a záruky
22PPoskytnuté zástavy
33PPohledávky ze spotových operací
44PPohledávky z pevných termínových operací
55PPohledávky z opcí
66POdepsané pohledávky
77PHodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
88PHodnoty předané k obhospodařování
99PPřijaté přísliby a záruky
1010PPřijaté zástavy a zajištění
1111PZávazky ze spotových operací
1212PZávazky z pevných termínových operací
1313PZávazky z opcí
1414PHodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
1515PHodnoty převzaté k obhospodařování
*) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018