Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů


Na stránce jsou uvedeny informace z aplikačních číselníků, které EPO2 používá pro práci s vybranými informacemi z účetních výkazů. Jde o seznam vyhlášek, příslušejících účetních výkazů a tabulkách, ze kterých se výkazy skládají.
Odkazy (z názvů tabulek) slouží k získání podrobných informací o číslech řádků ukládaných do vět.500/2002 Sb., pro podnikatele

Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele


Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění


Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - účelové členění501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce

Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro banky a jiné fin. instituce


Vybrané údaje z Rozvahy pro banky a jiné fin. instituce


Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro banky a jiné fin. instituce502/2002 Sb., pro pojišťovny

Vybrané údaje z Rozvahy pro pojišťovny


Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro pojišťovny503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny

Vybrané údaje z Přehledu o pěněžních tocích pro zdravotní pojišťovny


Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro zdravotní pojišťovny


Vybrané údaje z Rozvahy pro zdravotní pojišťovny


Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro zdravotní pojišťovny504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání


Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání2018
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.8.3 ze dne 17.04.2018