Jak se přihlásit ?

   

  1. Daňový subjekt nemá zřízenu daňovou informační schránku

  O zřízení daňové informační schránky požádá daňový subjekt prostřednictvím Žádosti o zřízení daňové informační schránky Odkaz na externí web .

  Daňový subjekt může zmocnit fyzickou osobu ke zřízení daňové informační schránky udělením Plné moci pro podání žádosti o zřízení DIS Odkaz na externí web .

   

  2. Fyzická osoba nemá přístup k nahlížení do daňové informační schránky subjektu

  V případě, že neexistuje daňová informační schránka daňového subjektu, do které chce fyzická osoba nahlížet, bude Přihláška k nahlížení zamítnuta.

  O nahlížení do daňové informační schránky požádá fyzická osoba prostřednictvím Přihlášky k nahlížení do daňové informační schránky Odkaz na externí web .

  Daňový subjekt může zmocnit fyzickou osobu k nahlížení do daňové informační schránky udělením Plné moci pro nahlížení do daňové informační schránky Odkaz na externí web .

   

  3. Daňový subjekt chce zrušit daňovou informační schránku

  O zrušení daňové informační schránky požádá daňový subjekt prostřednictvím Žádosti o zrušení DIS Odkaz na externí web .

  Daňový subjekt může zmocnit fyzickou osobu ke zrušení daňové informační schránky udělením Plné moci pro podání žádosti o zrušení DIS Odkaz na externí web .

  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.37.1 ze dne 01.10.2021 06:34