Prohlášení o přístupnosti

  Stránky Daňového portálu Finanční správy České republiky jsou vytvořeny s respektem k pravidlům přístupnosti a bezbariérovosti tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti dle platných legislativních norem a technologických standardů, zejména pak novelu zákona č. 365/2000 Sb.ikona: externí web o informačních systémech veřejné správy a zákona č. 99/2019 Sb.ikona: externí web č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Při tvorbě stránek Daňového portálu spolupracuje Finanční správa se zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)ikona: externí web a společností SYMBIO Access devices s.r.o.ikona: externí web, dodavatele řešení pro nevidomé podnikatele. Uvedené subjekty se též podílí na testování připravovaných verzí stránek a Finanční správa průběžně zapracovává jejich připomínky a podněty vedoucí ke zlepšení přístupnosti Daňového portálu.


  Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML/XHTML, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS a některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript.


  Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je možné je dle potřeby zvětšit uživatelským nastavením. Portál nepracuje s persistentními cookies (pouze se session cookies) a jeho obsah je dostupný ve většině moderních internetových prohlížečů. Některé funkce formuláře jsou dostupné pouze v prohlížeči MS Internet Explorer a vyžadují funkční Java Runtime Environment.


  Autentizované aplikace daňového portálu a formuláře elektronických podání nejsou bez cookies a skriptů funkční (3), při autentizaci podání/hlášení/tvrzení uznávaným elektronickým podpisem je vyžadován java aplet nebo ActiveX.


  V případě zjištění nedostatků, nebo předání připomínek k chování aplikace, kontaktujte prosím správce webu.

  Odkazy

  Odkazy v textu jsou vyznačeny podtržením. Odkaz na jiný web je označen šipkou směřující šikmo vzhůru. Odkaz v rámci navigační struktury anoncující příbuzný obsah v jiné části navigační struktury, je označen šipkou směřující šikmo dolů.

  Informace prezentované v jiných formátech

  Některé publikované informace jsou na portálu dostupné v newebových formátech a to zejména tam, kde je to k jejich rozsahu nebo složitému formátování vhodné s ohledem na uživatelský komfort. Dále se může jednat o případy, ve kterých se předpokládá časté stahování souboru a následná práce s ním v off-line režimu. Takové informace jsou primárně publikovány ve formátu PDF, alternativně pak ve formátech Microsoft Office.

  Prohlížeče souborů newebových formátů volně ke stažení:

  Kontakt na správce webu:

  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web