Nápověda ke stránce Editace údajů o provozovně

  Stránka s možností úpravy vybraných údajů o provozovně podle § 17 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“)

  Informace o provozovně

  U provozoven zavedených v evidenci je možné měnit pouze tyto údaje:
  • Název
  • Převažující činnost - výběr z nabízeného seznamu - viz tabulka činností níže
  • Stav- výběr z možností "Aktivní", "Přerušená"
  Typ provozovny a lokalizační údaje provozovny nelze u existujících provozoven upravovat. Pokud se tyto údaje změní, jedná se z hlediska evidence tržeb o novou provozovnu, které musí být systémem přiděleno nové číslo provozovny. Je potřeba v systému založit novou provozovnu s upravenými údaji, stávající provozovnu je poté možné zrušit.
  Novou provozovnu je možné založit stisknutím tlačítka "+ Nová provozovna" na stránce Přehled aktuálních provozoven, případně ji vytvořit zkopírováním existující provozovny stisknutím tlačítka "Zkopírovat provozovnu" na stránce Detail provozovny a upravit příslušné údaje.
  Zrušení provozovny je možné provést tlačítkem "Zrušit provozovnu" na stránce Detail provozovny, případně označením řádku tabulky a stisknutím tlačítka "Zrušit" na stránce Přehled aktuálních provozoven.
  Po stisknutí tlačítka "Uložit " dojde k uložení aktualizovaných údajů o provozovně a návratu na stránku Detail provozovny, kde se zobrazí přehled aktuálních údajů.
  Na stránce Historie provozoven je v přehledu vytvořen nový záznam s výpisem hodnot údajů o provozovně před aktualizací (včetně časového intervalu, od kdy do kdy byly tyto údaje platné).
  Pokud nebyla hodnota žádného z editovatelných údaje změněna, zobrazí se po stisknutí tlačítka "Uložit " informační hlášení, že žádný z údajů nebyl upraven a záznam nebyl aktualizován.
  Stisknutí tlačítka "Storno " vyvolá návrat na stránku Detail provozovny (bez uložení případných změn).

  Tabulka činností

  Kód činnosti provozovny EETPopis činnosti provozovny EETKód CZ-NACE
  UBYTOVÁNÍ
  101Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních55.1
  102Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování55.2
  103Kempy a tábořiště55.3
  104Ostatní ubytování55.9
  STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
  201Stravování v restauracích56.1
  202Stravování u stánků a v mobilních zařízeních56.1
  203Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb56.2
  204Pohostinství56.3
  OBCHOD S MOTOROVÝMI VOZIDLY
  301Obchod s motorovými vozidly, s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla45.1 + 45.3
  302Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství45.4
  VELKOBCHOD
  401Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky46.3
  402Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost46.4
  403Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením46.5
  404Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím46.6
  405Ostatní specializovaný velkoobchod46.7
  406Nespecializovaný velkoobchod46.9
  MALOOBCHOD
  501Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky47.2
  502Maloobchod s pohonnými hmotami47.3
  503Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením47.4
  504Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost47.5
  505Maloobchod s knihami, novinami, časopisy, papírnické zboží, audio- a videozáznamy47.6
  506Maloobchod se sportovním vybavením, hračkami, hrami47.6
  507Maloobchod ve stáncích a na trzích47.8
  508Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy47.9
  509Maloobchod s ostatním zbožím47.7, 47.1
  VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A OPRAVY
  601Výroba a zpracování včetně oprav vyjma kódů 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614C vyjma NACE 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 31, 33, 45.2, 95
  607Zemědělství, lesnictví, rybářstvíA
  608Výroba potravinářských výrobků, výroba nápojů10, 11
  609Výroba textilií, výroba oděvů, výroba usní a souvisejících výrobků13, 14, 15
  610Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků a výroba nábytku16, 31
  611Tisk a rozmnožování nahraných nosičů18
  612Opravy a instalace strojů a zařízení33
  613Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů45.2
  614Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 95
  STAVEBNICTVÍ
  602Stavebnictví vyjma kódu 615F vyjma NACE 43
  615Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači)43
  DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
  603Doprava a skladování vyjma kódů 616, 617, 618, 619H vyjma NACE 49.3, 49.4, 50, 53
  616Ostatní pozemní doprava (např. taxislužba, lanovky, vleky, pronájem osobních vozidel s řidičem)49.3
  617Silniční nákladní doprava a stěhovací služby49.4
  618Vodní doprava50
  619Poštovní a kurýrní činnosti53
  ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
  620Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání82
  621Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu77
  622Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti79
  623Úklidové činnosti81.2
  OSTATNÍ
  624Činnosti v oblasti informačních technologií, Informační činnosti (např. programování, hosting, webové portály)62, 63
  625Ostatní finanční činnosti (např. směnárny, zastavárny, půjčování peněz mimo bankovní systém)66
  626Právní a účetnické činnosti69
  627Veterinární činnosti75
  628Ostatní profesní, vědecké, technické činnosti (např. např. fotografové, překladatelé, tlumočníci)74
  629Vzdělávání85
  630Zdravotní péče86
  604Kulturní, zábavní a rekreační činnostR
  605Ostatní činnosti pro osobní potřebu a osobní služby96
  606Ostatní činnosti
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web