Nápověda ke stránce Založení provozovny

  Stránka pro založení nové provozovny v evidenci provozoven poplatníka podle § 17 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“).

  Informace o provozovně

  Vyplňte tyto informace o provozovně:
  • Název
   • identifikace provozovny pro vlastní potřebu poplatníka (nepovinný údaj)
   • délka max. 255 znaků
  • Převažující činnost
   • vyberte hodnotu z nabízeného seznamu činností (povinný údaj) - viz tabulka činností níže
  • Typ provozovny
   • zvolte jednu z nabízených možností - Stálá, Mobilní nebo Virtuální (povinný údaj)
  • Lokalizace
   • na základě vybraného typu provozovny se zobrazí vstupní pole pro zadání lokalizačních údajů, které jsou relevantní pro daný typ provozovny
  Stálá provozovna - adresa stálé provozovny
  • Obec
   • název obce, ve které se stálá provozovna nachází (povinný údaj)
   • musí obsahovat hodnotu aktuálně uvedenou v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
   • výběr obce z číselníku (našeptávač) - po vepsání několika prvních písmen názvu obce do vstupního pole se u položky zobrazí seznam obcí (aktuálně platných záznamů registru), jejichž název začíná zadaným řetězcem. Výběrem obce z nabídky (kurzorem myši, případně klávesami šipek a Enter) se vyplní název obce.
  • PSČ
   • PSČ obce, ve které se stálá provozovna nachází, případně vlastní PSČ (povinný údaj)
   • musí obsahovat 5 číslic, bez mezer
   • při vyplňování se pomocí našeptávače zobrazí nabídka PSČ, které začínají zadaným řetězcem a které se podle údajů v registru RÚIAN vyskytují v adresách s uvedeným názvem obce; může však být uvedena i jiná hodnota (např. pokud má poplatník vlastní PSČ).
  • Ulice
   • název ulice, ve které se stálá provozovna nachází
   • pokud adresa provozovny název ulice neobsahuje, nemusí být položka vyplněna
   • při vyplňování se pomocí našeptávače zobrazí nabídka ulic, jejichž název začíná zadaným řetězcem a které se podle údajů v registru RÚIAN vyskytují v adresách s uvedeným názvem obce a PSČ
   • délka max. 38 znaků
  • Č. popisné nebo evidenční
   • č. popisné nebo evidenční budovy, ve které se stálá provozovna nachází (povinný údaj)
   • délka max. 6 znaků
   • při vyplňování se pomocí našeptávače zobrazí nabídka čísel popisných nebo evidenčních, které se podle údajů v registru RÚIAN vyskytují v adresách s uvedeným názvem obce, PSČ a názvem ulice
   • v případě, že provozovna nemá přiděleno číslo popisné nebo číslo evidenční (může se jednat např. o čerpací stanice nebo provozovny ve vestibulech metra) zadá se do položky „Číslo popisné nebo evidenční“ číslovka „0“. Bližší určení adresy provozovny je vhodné uvést do položky „Název“ (např. čerpací stanice na parcelním čísle……, provozovna XY ve vestibulu stanice metra…… apod.).
  • Č. orientační
   • č. orientační budovy, ve které se stálá provozovna nachází (nepovinný údaj)
   • délka max. 4 znaky
  Mobilní provozovna
  • Registrační značka nebo jiná jednoznačná identifikace mobilní provozovny
   • popis lokalizace mobilní provozovny (povinný údaj)
   • nestrukturovaný text, délka max. 255 znaků
  Virtuální provozovna
  • URL adresa nebo jiný údaj, který jednoznačně určí virtuální provozovnu
   • popis lokalizace virtuální provozovny (povinný údaj)
   • nestrukturovaný text, délka max. 255 znaků

  Založení provozovny

  Po stisknutí tlačítka "Založit provozovnu" jsou provedeny kontroly zadaných údajů.
  • Pokud je některý z údajů zadán chybně, zobrazí se u příslušné položky červeně chybové hlášení. Provozovna není založena dokud nejsou uživatelem všechny chyby opraveny.
  • Při úspěšném založení je provozovně systémem automaticky přiděleno číslo provozovny - musí být povinně obsaženo v datové zprávě s údaji o evidované tržbě (§ 19 odst. 1 písm. b) ZoET) a také uváděno na účtence (§ 20 odst. 1 písm. c) ZoET).
  • Při zakládání stálé provozovny se provádí kontrola zadané adresy proti údajům v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Pokud není adresa v registru jednoznačně nalezena, zobrazí se stránka Upřesnění adresy provozovny pro upřesnění adresy.
  Po založení provozovny se zobrazí stránka Přehled aktuálních provozoven, kde je nově založená provozovna již uvedena v tabulce s přehledem (stav nově založené provozovny je automaticky nastaven na "Aktivní").
  V horní části stránky je zobrazeno informační hlášení o založení provozovny, jehož součástí je také číslo, které bylo nové provozovně přiděleno.
  Po stisknutí tlačítka "Storno" nebude provozovna založena. Uživatel je na to upozorněn dialogovým oknem a je vyžádáno jeho potvrzení.

  Tabulka činností

  Kód činnosti provozovny EETPopis činnosti provozovny EETKód CZ-NACE
  UBYTOVÁNÍ
  101Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních55.1
  102Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování55.2
  103Kempy a tábořiště55.3
  104Ostatní ubytování55.9
  STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
  201Stravování v restauracích56.1
  202Stravování u stánků a v mobilních zařízeních56.1
  203Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb56.2
  204Pohostinství56.3
  OBCHOD S MOTOROVÝMI VOZIDLY
  301Obchod s motorovými vozidly, s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla45.1 + 45.3
  302Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství45.4
  VELKOBCHOD
  401Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky46.3
  402Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost46.4
  403Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením46.5
  404Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím46.6
  405Ostatní specializovaný velkoobchod46.7
  406Nespecializovaný velkoobchod46.9
  MALOOBCHOD
  501Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky47.2
  502Maloobchod s pohonnými hmotami47.3
  503Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením47.4
  504Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost47.5
  505Maloobchod s knihami, novinami, časopisy, papírnické zboží, audio- a videozáznamy47.6
  506Maloobchod se sportovním vybavením, hračkami, hrami47.6
  507Maloobchod ve stáncích a na trzích47.8
  508Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy47.9
  509Maloobchod s ostatním zbožím47.7, 47.1
  VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A OPRAVY
  601Výroba a zpracování včetně oprav vyjma kódů 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614C vyjma NACE 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 31, 33, 45.2, 95
  607Zemědělství, lesnictví, rybářstvíA
  608Výroba potravinářských výrobků, výroba nápojů10, 11
  609Výroba textilií, výroba oděvů, výroba usní a souvisejících výrobků13, 14, 15
  610Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků a výroba nábytku16, 31
  611Tisk a rozmnožování nahraných nosičů18
  612Opravy a instalace strojů a zařízení33
  613Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů45.2
  614Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 95
  STAVEBNICTVÍ
  602Stavebnictví vyjma kódu 615F vyjma NACE 43
  615Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači)43
  DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
  603Doprava a skladování vyjma kódů 616, 617, 618, 619H vyjma NACE 49.3, 49.4, 50, 53
  616Ostatní pozemní doprava (např. taxislužba, lanovky, vleky, pronájem osobních vozidel s řidičem)49.3
  617Silniční nákladní doprava a stěhovací služby49.4
  618Vodní doprava50
  619Poštovní a kurýrní činnosti53
  ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
  620Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání82
  621Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu77
  622Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti79
  623Úklidové činnosti81.2
  OSTATNÍ
  624Činnosti v oblasti informačních technologií, Informační činnosti (např. programování, hosting, webové portály)62, 63
  625Ostatní finanční činnosti (např. směnárny, zastavárny, půjčování peněz mimo bankovní systém)66
  626Právní a účetnické činnosti69
  627Veterinární činnosti75
  628Ostatní profesní, vědecké, technické činnosti (např. např. fotografové, překladatelé, tlumočníci)74
  629Vzdělávání85
  630Zdravotní péče86
  604Kulturní, zábavní a rekreační činnostR
  605Ostatní činnosti pro osobní potřebu a osobní služby96
  606Ostatní činnosti
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.37.1 ze dne 01.10.2021 06:34