Elektronická podání pro Finanční správu

Elektronické formuláře

Vyplnění elektronických formulářů, jejich uložení a odeslání aplikací Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) nebo prostřednictvím Daňové informační schránky (DIS+)

Načtení ze souboru

Umožňuje výběr uloženého souboru z adresáře pro načtení do aplikace

Zjištění stavu podání

Informace o stavu zpracování podání Finanční správě

Kontrola nastavení počítače

Dříve než začnete používat Elektronické formuláře, laskavě ověřte, zda počítač, který používáte pro práce s touto aplikací, odpovídá systémovým požadavkům