Daňový portál slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení. Jeho funkce jsou vysvětleny v dokumentaci.

One Stop Shop – Režim EU

Rozšířený zvláštní režim jednoho správního místa. Od 1. 7. 2021 i pro podání daňového přiznání za období před 1. 7. 2021 – pro osoby přecházející z MOSS do OSS.

One Stop Shop - Režim mimo EU (Non-EU Scheme)

Rozšířený zvláštní režim jednoho správního místa. Od 1. 7. 2021 i pro podání daňového přiznání za období před 1. 7. 2021 – pro osoby přecházející z MOSS do OSS.

One Stop Shop – Dovozní režim

Rozšířený zvláštní režim jednoho správního místa.

Mini One Stop Shop – MOSS (Zvláštní režim jednoho správního místa)

Zvláštní režim jednoho správního místa dle § 110a až § 110ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pouze pro subjekty s ukončenou registrací MOSS před 1. 7. 2021.
2020 © Generální finanční ředitelství, všechna práva vyhrazena
Aplikace verze 41.32.3 (3ed17af) ze dne 03.07.2021 17:46