Prohlášení o přístupnosti

Stránky portálu MOJE daně Finanční správy České republiky jsou vytvořeny s respektem k pravidlům přístupnosti a bezbariérovosti tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti dle platných legislativních norem a technologických standardů, zejména pak novelu zákona č. 365/2000 Sb.ikona: externí web o informačních systémech veřejné správy a zákona č. 99/2019 Sb.ikona: externí web o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Při tvorbě stránek Daňového portálu spolupracuje Finanční správa se zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)ikona: externí web a společností SYMBIO Access devices s.r.o.ikona: externí web, dodavatele řešení pro nevidomé podnikatele. Uvedené subjekty se též podílely na testování připravovaných verzí stránek a Finanční správa průběžně zapracovává jejich připomínky a podněty vedoucí ke zlepšení přístupnosti Daňového portálu.

Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML/XHTML, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS a některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript.

Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je možné je dle potřeby zvětšit uživatelským nastavením. Portál nevyžaduje použití persistentních cookies (pouze se session cookies) a jeho obsah je dostupný ve většině moderních internetových prohlížečů.

Autentizované aplikace daňového portálu a formuláře elektronických podání nejsou bez cookies a skriptů funkční (3), při autentizaci podání/hlášení/tvrzení uznávaným elektronickým podpisem je doporučeno použití aplikace ePodpisFS poskytované Generálním finančním ředitelstvím (dále jen GFŘ), nebo je po přechodné období možno v prostředí MS Internet Exploreru použít ActiveX prvek CryptSignX, taktéž poskytovaný GFŘ.

V případě zjištění nedostatků, nebo předání připomínek k chování aplikace, kontaktujte prosím správce webu.

Odkazy

Odkazy v textu jsou vyznačeny podtržením. Odkaz na jiný web je označen šipkou směřující šikmo vzhůru. Odkaz v rámci navigační struktury anoncující příbuzný obsah v jiné části navigační struktury, je označen šipkou směřující šikmo dolů.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé publikované informace jsou na portálu dostupné v newebových formátech a to zejména tam, kde je to k jejich rozsahu nebo složitému formátování vhodné s ohledem na uživatelský komfort. Dále se může jednat o případy, ve kterých se předpokládá časté stahování souboru a následná práce s ním v off-line režimu. Takové informace jsou primárně publikovány ve formátu PDF, alternativně pak ve formátech Microsoft Office.

Prohlížeče souborů newebových formátů volně ke stažení:

Kontakt na správce webu:

2020 © Generální finanční ředitelství, všechna práva vyhrazena
Aplikace verze 41.39.1 (ebfaab2) ze dne 09.11.2021 12:50