Technické podmínky pro použití portálu MOJE daně

Následující část popisuje technické nároky na počítač, na kterém má být využíván daňový portál (nejčastěji PC u uživatele). Protože portál samotný obsahuje dvě základní části (veřejnou a autentizovanou), a dále řadu specifických služeb, které se odlišují svými nároky, je i následující popis rozdělen do částí podle jednotlivých služeb.
Ověřte si, zda počítač PC, který použijete pro práci s touto aplikací, odpovídá části Systémové požadavky – kontrola nastavení počítače.

Veřejné informační stránky daňového portálu

Veřejné informační stránky daňového portálu jsou přístupné v běžně používaných moderních WWW prohlížečích v jejich aktuálních verzích (včetně instalovaných záplat), které implementují potřebné standardy, například: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera či Safari.

Upozornění: z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny některé starší šifrovací algoritmy či verze šifrovacího protokolu SSL/TLS, které mají známé bezpečnostní slabiny. To může způsobit nemožnost použít některé staré prohlížeče na již nepodporovaných operačních systémech, např. Windows XP.

Pro elektronické podání písemností musí Váš počítač splňovat technické podmínky aplikace Elektronická podání pro finanční správu.

Autentizovaná část (DIS+, MOSS, EET, VATREF)

Pro přihlášení se k autentizovaným službám portálu MOJE daně je možné využít následující možnosti:

  • elektronicky podepsat přihlašovací formulář, a to uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (pouze pro přihlášení do DIS v přechodném období předchozí právní úpravy dle Daňového řádu ve znění novely č. 283/2019 Sb.), nebo
  • ověřit identitu daňového subjektu způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (pouze pro přihlášení do DIS v přechodném období předchozí právní úpravy dle Daňového řádu ve znění novely č. 283/2019 Sb.), nebo
  • ověřit identitu podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nebo
  • využít přístupu se zaručenou identitou (NIA), nebo
  • použít Finanční správou přidělené přístupové údaje.

Pro přihlášení k autentizované službě „Správa údajů evidence EET“ jsou použity přístupové údaje („Název uživatele“ a „Heslo“) s volitelným doplňkovým ověřením identity uživatele také prostřednictvím SMS.

Pro vytvoření uznávaného elektronického podpisu je potřeba mít soukromý klíč spolu s certifikátem, který byl vydán akreditovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Certifikát musí kvůli jednoznačné identifikaci podepisující osoby obsahovat tzv. bezvýznamový identifikátor MPSV.

Přehled akreditovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru zveřejňuje dle zákona Ministerstvo vnitraikona: externí web.

Pro vytvoření podpisu doporučujeme využít aplikaci ePodpisFS, která je ke stažení zde a umožňuje použití pod operačními systémy MS Windows, Mac OS X a Linux.

Služba elektronických podání pro finanční správu

Následující odkaz Vás navede na stránku, která provede kontrolu nastavení Vašeho PC pro použití aplikace pro elektronická podání. Zároveň na této stránce budou dostupné odkazy na podrobnou dokumentaci.