Daňový portál slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení. Jeho funkce jsou vysvětleny v dokumentaci.
Vaše postřehy a zkušenosti s EET nám můžete poslat na e-mail eet-info@fs.mfcr.cz.

Pro poplatníky

Žádost o autentizační údaje do EET

Elektronický formulář pro vytvoření žádosti o autentizační údaje do EET.

Správa údajů evidence tržeb

Evidence provozoven a správa certifikátů pro evidování tržeb. Správa uživatelů a přehledy údajů evidovaných tržeb.

Pro veřejnost

Ověření účtenky

Ověření, zda účtenka byla u Finanční správy zaevidována.
2020 © Generální finanční ředitelství, všechna práva vyhrazena
Aplikace verze 41.39.1 (ebfaab2) ze dne 09.11.2021 12:50