Portál MOJE daně slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení. Jeho funkce jsou vysvětleny v dokumentaci.

Pro poplatníky – dostupné jen do 31. 12. 2023

Správa údajů evidence tržeb

Evidence provozoven a přehledy údajů evidovaných tržeb. Dostupné jen do 31. 12. 2023.

Žádost o autentizační údaje do EET

Elektronický formulář pro mimořádné případy nutnosti požádat o autentizační údaje výhradně za účelem náhledu na evidované tržby. Dostupný jen do 31. 12. 2023.